Skip to content Skip to footer

O nas

mgr inż. JAKUB SZYMANOWICZ
specjalista ds. efektywności energetycznej oraz OZE

Audytor energetyczny z ponad 10 letnim doświadczeniem. Magister inżynier energetyk – z zawodu i pasji. Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku Energetyka, w specjalności Odnawialne Źródła Energii.

Posiada szerokie praktyczne doświadczenie zawodowe: autor ponad 400 audytów energetycznych budynków oraz audytów energetycznych przedsiębiorstw, wykonawca testów szczelności i badań termowizyjnych budynków, inspektor nadzoru montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, członek zespołu naukowo-badawczego: “Opracowanie układu solarnego do suszenia biomasy” realizowanego w ramach projektu Multi-fuel energy generation for Sustainable and Efficient use of Coal (SECoal), Ekspert ds. Efektywności Energetycznej w komisji weryfikującej wnioski o dotacje unijne w ramach RPO WiM 2014-2020.

Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych oraz Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych. Certyfikator energetyczny, Akredytowany Audytor Certyfikacji Zielony Dom, Certyfikowany przez Urząd Dozoru Technicznego instalator OŹE w zakresie pomp ciepła oraz systemów fotowoltaicznych.

Prywatnie miłośnik pieszych wędrówek po górach w szczególności zakochany w polskich Tatrach.

mgr inż. MICHAŁ ROSPONDEK
specjalista ds. doradztwa inwestycyjnego

Inżynier z kilkuletnim doświadczeniem w zakresie projektowania oraz nadzoru nad realizacją inwestycji przemysłowych. Absolwent Politechniki Śląskiej – kierunek mechanika i budowa maszyn. Karierę rozpoczynał w biurze projektowym realizując projekty dla przemysłu z USA oraz zachodniej Europy. Następnie związany z nadzorem inwestorskim oraz pełnieniem funkcji niezależnego doradcy technicznego dla instytucji finansowych w trakcie realizacji inwestycji w branży energetycznej. Absolwent studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w zakresie rynków energii oraz uwarunkowań prawnych związanych z inwestycjami w energetyce oraz ochronie środowiska.

mgr inż. PAWEŁ MOŃKA
specjalista ds. cieplno–technologicznych

Specjalista ds. kompleksowych opracowań techniczno–ekonomicznych oraz wdrożeniowych. Z doświadczeniem w pracach badawczych, analityczno–koncepcyjnych, pomiarowych, projektowych i realizacyjnych dla klientów indywidulanych w projektach o mocy kilkunastu kW jak i kilkuset MW (460÷858÷910 MW). Dobrze funkcjonujący, jako samodzielny inżynier pracownik oraz członek profesjonalnego zespołu również w wielonarodowym środowisku, realizujący powierzone zadania w ramach określonego planu, harmonogramu i budżetu.

dr inż. CEZARY CZAJKOWSKI
specjalista ds.

mgr inż. ANDRZEJ NOWAK
specjalista ds.

mgr NATALIA RAKOCZ-TETLA
specjalista ds. dotacji

Specjalistka ds. pozyskiwania funduszy z 7-letnią praktyką w dotacjach oraz funduszach unijnych, posiada bogate doświadczenie w pozyskiwaniu oraz realizacji projektów we wszystkich dostępnych w Polsce funduszach.

W swojej karierze zawodowej pozyskała dotację i odpowiadała za projekty dla wielu podmiotów, zarówno dla osób indywidualnych jaki i przedsiębiorców, ale także dla samorządów, instytucji rządowych, organizacji non-profit, instytucji kościelnych.

Zajmuję się sporządzaniem kompletnej dokumentacji konkursowej w ramach: Regionalnych Programów Operacyjnych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Powiatowych Urzędów Pracy, Lokalnych Grup Działania, etc.

Autorka wielu opracowań, w tym Lokalnych Programów Rewitalizacji,  Strategii Rozwoju, Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, Strategii Elektromobilności, Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu opieki nad zabytkami.

W wolnych chwilach zaczytuję się w kryminałach i powieściach szpiegowskich, miłośniczka psów i wycieczek rowerowych.