Skip to content Skip to footer

Automatyzacja kotłowni i węzłów cieplnych

Jesteśmy autoryzowanym instalatorem firmy Kiona.

Kiona jest wiodącą firmą działającą w modelu SaaS z wizją wywarcia istotnego wpływu na walkę ze zmianami klimatu, oferując najmądrzejszą i najbardziej opłacalną platformę proptech na rynku. Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom w zakresie integracji i łączności Kiona pomaga klientom osiągnąć ich cele ekonomiczne i zrównoważony rozwój poprzez cyfryzację nowych i starych budynków oraz ich systemów ogrzewania, chłodzenia, wentylacji czy chłodnictwa przemysłowego.

Standardowy system ogrzewania budynków opiera się na pomiarze obecnej temperatury przez odpowiednią czujkę zamontowaną na jednej ze ścian zewnętrznych. Zatem jeden parametr decyduje o sposobie sterowania pracą źródła ciepła, a co za tym idzie o wielkości zużytej energii. Kwestią bezdyskusyjną jest fakt, iż tak ograniczony zakres danych nie pozwala na racjonalną gospodarkę cieplną obiektu. Proponowane przez firmę Kiona rozwiązanie wykorzystuje wszelkie dostępne informacje mające wpływ na system dystrybucji ciepła w budynku, a więc rozbudowane dane pogodowe – wielkość nasłonecznienia, prędkość i kierunek wiatru, wpływ opadów atmosferycznych oraz wcześniej wspomniana temperatura zewnętrzna. W tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę na to, iż system uwzględnia nie tylko informacje o stanie obecnym ale również mając dostęp do dedykowanych strefowo (promień 3 km) i czasowo
( 5 dniowe, aktualizowane co 6 h) prognoz pogody może z odpowiednim wyprzedzeniem dostosować parametry grzewcze. Ponad to program uwzględnia informacje o samym budynku
 tj. charakterystyka przegród, stopień przeszklenia, system wentylacji, charakter i sposób wykorzystania ( w tym ciepło od osób oraz urządzeń wewnętrznych wraz z czasem ich pracy) oraz zaopatrzony jest w czujki temperatury wewnętrznej monitorujące komfort cieplny
w pomieszczeniach.

Zainstalowany system bazując na sztucznej inteligencji i loT (ang. Internet of Things) stale uczy się konkretnego budynku. W ten sposób osiąga komfort termiczny dla użytkowników obiektu. Budynek znajduje się w stanie zrównoważonego bilansu cieplnego przy jednoczesnym jak najmniejszym zużyciu energii cieplnej. Oszczędności zużycia energii nie są osiągane kosztem komfortu termicznego użytkowników.

Usprawnienie to jest zatem skierowane do wszystkich budynków, które ogrzewane są przy pomocy tradycyjnego systemu ogrzewania, opartego na instalacji zasilanej czynnikiem wodnym, budynków zasilanych z węzłów cieplnych i kotłów gazowych, wyposażonych w sterowniki i czujniki temperatury zewnętrznej. Aby podłączyć system Edge potrzebny jest węzeł cieplny lub kocioł gazowy wyposażony w automatykę pogodową. Nasz system jest kompatybilny z 95% wszystkich regulatorów dostępnych na rynku. Niewątpliwą zaletą systemu Edge, i to co również wyróżnia go na tle innych rozwiązań tego typu, jest to, że klient nie musi dodatkowo inwestować w infrastrukturę ciepłowniczą, aby podłączyć system. Instalacja trwa kilka godzin i nie wymaga skomplikowanych prac modernizacyjnych lub budowlanych.

Dodatkowym atutem oprogramowania jest to, że każdy użytkownik systemu Edge otrzymuje cały pakiet narzędzi, które dają wiele ważnych informacji dotyczących instalacji wewnętrznych, pracy źródła ciepła, statystyk dotyczących zużyć energii czy informacji o temperaturach i wilgotności w pomieszczeniach.

Ponadto system Edge to kontrola nad węzłem cieplnym, nieruchomością, dostawcą energii czy użytkownikiem budynku. Dzięki dostępowi do systemu, można zdalnie sterować pracą źródła ciepła i bez wychodzenia z biura reagować na potrzeby użytkowników.  Zapewnia dzięki temu pełną kontrolę i  łatwy dostęp do wysokiej jakości danych dotyczących zużycia energii cieplnej. Usługa umożliwia  identyfikację  odchyleń – a tym samym wczesną reakcję na ewentualne straty ciepła. Ponadto umożliwia analizę energetyczną danego budynku lub całej grupy nieruchomości, co stanowi  nieocenione wsparcie  w procesie planowania budżetu i zwiększenia energetycznej efektywności.

W kwestii analizy ekonomicznej potencjalnej inwestycji należy powiedzieć, iż system Edge, notuje średnio w pierwszym roku po instalacji, oszczędności na poziomie około 12-15%. System wyposażony jest w algorytmy sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe i w kolejnych latach ucząc się budynku i jego użytkowników, poprawia ten wynik o kolejne 2-3%. Tak więc, możemy liczyć finalnie na oszczędności na poziomie nawet do 20%. Jednocześnie wyjątkowo istotny aspekt finansowy stanowi możliwość wykorzystania systemu Białych Certyfikatów, czyli mechanizmu pozwalającego na otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie modernizacji służących poprawie efektywności energetycznej skutkujących oszczędnością energii. Per saldo skorzystanie z takiego dofinansowania pozwala na pokrycie zdecydowanej większości kosztów generowanych w pierwszym roku (czyli tych, na które składają się zakup i montaż całego systemu). W kolejnych latach generowane oszczędności kilkukrotnie przewyższają opłaty abonamentowe związane z zapewnieniem komunikacji między urządzeniami oraz opłatę za usługę regulacji pogodowej.

Solisa zajmuje się kompleksowo realizacją procesu pozyskania Białych Certyfikatów
i przeprowadzi Państwa przez proces uzyskania świadectw efektywności energetycznej, zakończony ich zbyciem na Towarowej Giełdzie Energii, a środki pieniężne uzyskane z Białych Centyfikatów trafią na Państwa konto.

Nasz model biznesowy zakłada sprzedaż urządzeń niezbędnych do uruchomienia
i działania systemu, a także pobieranie opłaty za obsługę systemu i dostęp do narzędzi on-line, które dostarczą Państwu wiele informacji i zaoszczędzą wiele godzin pracy manualnej.

Jesteśmy dumni, że projektujemy, tworzymy, dostarczamy i utrzymujemy fantastyczne rozwiązania programowe i sprzętowe, które czynią świat lepszym miejscem. System Kiona Edge jest zainstalowany w ponad 55,000 nieruchomości, w 11 krajach Europy.

Dzięki regulacji systemem Edge, możemy zwiększyć efektywność instalacji grzewczej
i trwale obniżyć zapotrzebowanie na energię cieplną w budynkach. Praca kontrolowana za pomocą inteligentnych algorytmów uczenia maszynowego, w trybie ciągłego procesu, automatycznie dostosowuje się do zastanych warunków.

W Strefie Klienta Edge, klienci otrzymują  dostęp m.in. do:

  • historii pracy źródła ciepła
  • warunków atmosferycznych i ich wpływu na temperatury w budynku
  • zużyć energii
  • trendów energetycznych
  • informacji o wygenerowanych oszczędnościach
  • ustawień krzywej grzewczej
  • temperatur i wilgotności w pomieszczeniach
  • raportów i analiz
  • narzędzi, przy pomocy których można ustawiać i zmieniać tryb pracy urządzeń grzewczych